درباره ما

شرکت پارس هخامنش  در شیراز با عرضه مجموعه ایی کامل و متنوع از پیشرفته ترین و موثرترین علفکش ها، قارچ کش ها، حشره کش ها و انواع کود و بذر به کشاورزان و همکاران عزیز در جهت افزایش میزان و کیفیت محصولاتکشاورزی فعالیت خود را شروع کرد.

سبد کامل و متنوع محصولات حفاظت گیاهان و تغذیه با مبنای تعهد به کشاورزان و همکاران و توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت و کیفیت زندگی از اهداف ما  می باشد.

همچنین تیم متخصص و با تجربه فنی گیاه پزشکی و تغذیه  این شرکت به منظور هدفمند کردن مصرف نهادههای کشاورزی و کسب بهترین نتیجه همیشه در خدمت جامعه کشاورزی و مشتریان عزیز است.

همچنین تیم متخصص و با تجربه فنی گیاه پزشکی و تغذیه  این شرکت به منظور هدفمند کردن مصرف نهادههای کشاورزی و کسب بهترین نتیجه همیشه در خدمت جامعه کشاورزی و مشتریان عزیز است.

 

شرکت پارس هخامنش در یک نگاه :

طیف وسیع و بی همتا از محصولات.

پیشرو در زمینه تغذیه و حفاظت گیاهان.

دانش روز و جهانی.

همکاری نزدیک با مشتری.

توسعه و ترویج کشاورزی پایدار.

واردات سموم کشاورزی